Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

 

POWSTANIE SZKOŁY


 

W 1959 roku podjęto w kraju inicjatywę: 1000 szkół na 1000 - lecie Polski. Autorem hasła ówczesny I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka.

Milenijne hasło Gomułki trafiło na podatny grunt również w Piątku. Władze lokalne Piątku zadecydowały o budowie w naszej miejscowości szkoły średniej. W atmosferze entuzjazmu i wiary w powodzenie przedsięwzięcia powołano Komitet Budowy Szkoły. Uroczystości związane z wmurowaniem aktu erekcyjnego odbyły się 3 października 1960 roku. Budowę "tysiąclatki" w Piątku zakończono jesienią 1963 roku. 12 grudnia tegoż roku odbył się odbiór techniczny budynku. Jednak szkołę oddano bez wyposażenia w meble i pomoce szkolne. Oficjalne oddanie budynku do użytku nastąpiło 16 lutego 1964 roku. Wtedy zakończył działalność Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 23 maja 1963 roku otwarto Technikum Mechaniczne w Piątku.

Pierwszy nabór uczniów miał miejsce w roku 1963. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów I klasy Technikum Mechanicznego  w Piątku odbyło się 1 września 1963 roku w świetlicy Łęczyckich Zakładów Mechanicznych. Otwarcia dokonał dyrektor szkoły - Ireneusz Tarka. Początkowo zajęcia odbywały się w świetlicy Łęczyckich Zakładów Mechanicznych. W roku następnym - 1964 - Technikum Mechanicznemu w Piątku nadano imię Bohaterów Walk nad Bzurą. W tym też roku otwarto szkołę zawodową. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 14 września 1964 roku otworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piątku.

We wrześniu 1965 roku szkoła liczyła 7 oddziałów, w których uczyło się 262 uczniów.

W latach 1975 - 1977 wybudowano i urządzono boisko szkolne. Boisko o wymiarach 66 x 36 m miało charakter wielofunkcyjny. Przystosowane zostało zarówno do gier zespołowych, jak i konkurencji lekkoatletycznych. Prace przy budowie obiektu rozpoczęto 6 maja 1975 roku, a zakończono 31 maja 1977 roku.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 30 czerwca 1979 r. -  z dniem 1 września 1978 roku utworzono w Piątku zbiorczy zakład szkolny o nazwie: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. W roku 1979 zespołowi nadano imię: Bohaterów Walk nad Bzurą.

Lata 70. przyniosły rozbudowę szkoły zarówno w zakresie bazy jak i poziomu organizacyjnego. Po transformacji ustrojowej w latach 90. nastąpił największy rozkwit szkoły.

Źródło: Stanisław Cisak: Piątek. Z dziejów miasta i okolic.


 

DYREKTORZY SZKOŁY

 

 

IRENEUSZ TARKA - dyrektor w latach 1963 - 1971

 

 

JÓZEF SUKIENNIK - p.o. dyrektora jesienią 1971 roku

 

 

ANDRZEJ SZYMAŃSKI - dyrektor w latach 1971- 1977

 

 

STANISŁAW CISAK - dyrektor w latach 1977 - 1987

 


MARIAN JAGIEŁŁO - dyrektor w latach 1987 - 1995

 

 

TADEUSZ WALCZAK - dyrektor w latach 1995 - 2003

 


HENRYK SUDOŁ - dyrektor od roku 2003


CZTERDZIESTOLECIE  SZKOŁY