Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI


1.      Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać:

  • uczniowie,
  • nauczyciele,
  • inni pracownicy szkoły,
  • rodzice uczniów,
  • inne osoby za zwrotną kaucją równą wartości wypożyczonych książek.

2.      Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne /z wyjątkiem kaucji dla osób spoza szkoły/.

3.      Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom od września do polowy czerwca.

5.      Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki /w tym jedną lekturę/ na okres dwóch tygodni. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem.

6.      Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko. Woluminów nie należy samowolnie przekazywać innej osobie.

7.      Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.

8.      Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

9.      Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych książek.

10.  W przypadku zagubienia, uszkodzenie lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję, zapłacić aktualna wartość księgarską tejże książki lub dostarczyć dzieło wskazane przez bibliotekarza.

11.  W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie.