Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO1.       Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące

konkretny temat.

2.     Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.     Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie ZSMR w Piątku.

4.     Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5.     Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska

komputera ani sposobu logowania.

6.     Korzystający odpowiada materialnie za stanowiska i za wyrządzone

szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

7.     Dyskietka i płyta CD-ROM przed użyciem musi być sprawdzona

programem antywirusowym.

8.     Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę

opiekuna centrum.

9.     W przypadku drukowania należy zapatrzeć się w papier we własnym  zakresie.

10.  Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

11.   W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.

12.  Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

13.  Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.

14.  W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

15.  Wykorzystywanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.