Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

    WITAJCIE! 

Drodzy Gimnazjaliści,

Nadszedł czas, kiedy stajecie na progu dorosłości i macie podjąć pierwszą ważna dla siebie decyzje —wybrać szkołę, w której będziecie kontynuować naukę. Trudno jest dzisiaj wybrać zawód, który gwarantował będzie sukces na rynku pracy. Dobre wykształcenie jest jednak obiektywną szansą dla każdego, dlatego chcemy wam w tym pomóc, bo wiemy, że Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku zagwarantuje Wam wiedzę i umiejętności, dzięki którym świat stanie przed Wami otworem.

Dlaczego My:przyjdź, zobacz, zostań

Zespół  Szkół Mechanizacji Rolnictwa jest  nowoczesną szkołą otwartą na potrzeby  mieszkańców regionu Polski centralnej. Pracuje tu dobrze wykształcona kadra 

pedagogiczna a wyposażenia w pomoce dydaktyczne mogą nam pozazdrościć szkoły miejskie. Aktywnie  uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej.
Realizujemy różne projekty  z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.
Szkoła jest wolna od przemocy i narkotyków.

Obserwujemy rynek pracy i kształcimy w zawodach umożliwiających podjęcie pracy zawodowej. Kończąc naszą szkołę macie możliwości zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dla uczniów zamiejscowych szkoła dysponuje internatem. W internacie panują warunki do nauki i wypoczynku. Dla uczniów przygotowane są pokoje 2-4 osobowe oraz stołówka serwująca smaczne posiłki. Po nauce można skorzysta z internetu, telewizji, bilardu czy hali sportowej.

             Zapoznajcie się z naszą ofertą!

 

  

W roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa  

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku  

prowadzi nabór do następujących szkół:

 TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE:

 - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

technik agrobiznesu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik elektryk

 BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA:

 - kucharz

 - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku:

 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI                                                                                                                                               

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. 

Reasumując:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  jest przygotowany m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie posiada wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy oraz posiada  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa i wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Szkoła przygotowuje także do uzyskania prawa jazdy kategorii B, T i uprawnień operatora kombajnów zbożowych.

  TECHNIK AGROBIZNESU

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

TECHNIK ELEKTRYK (NOWOŚĆ) 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

 4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

 5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

 6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

Artykuły

2018-07-03

KURS KWALIFIKACYJNY

ZSMR w Piątku prowadzi  nabór  na kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja R.3. – prowadzenie produkcji rolniczej.

Kształcenie trwa 3 semestry i odbywa się w systemie zaocznym.

 Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 r.

 Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikację R.3, nabędzie uprawnienia do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej o: KURS KWALIFIKACYJNY