Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Z życia szkoły...

Z życia szkoły...

EGZAMINY POPRAWKOWE

Lp.

Przedmiot

Data egzaminu

 1.  

Fizyka

27.08.2018

 

 1.  

Biologia

27.08.2018

 

 1.  

Język angielski

27.08.2018

 

 1.  

Język polski

27.08.2018

 

 1.  

Informatyka

28.08.2018 r.

 1.  

matematyka

28.08.2018 r.

 1.  

Zajęcia praktyczne CKP

29.08.2018 r.

MATURA - egzamin poprawkowy

Część pisemna21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

 

 

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, informuje, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia; 

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmie ubezpieczeniowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowychZespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Uwaga! 

Do 20 maja przedłużyliśmy termin zapisów na ZJAZD ABSOLWENTÓW!

 

18 maja 2018 r. (w piątek) w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku odbędzie się DZIEŃ OTWARTY! 
W programie wiele atrakcji! Między innymi wystawa sprzętu rolniczego! 
Nie zabraknie także pysznej grochówki!
Czekamy na Was! 

 

OSTATNIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM AKCJA KRWIODAWSTWA

 

W dniu 24.04.2018 r. odbyła się w naszej szkole trzecia i ostatnia w tym roku szkolnym akcja honorowego oddawania krwi.

Akcję tę przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

W wyniku tej akcji 7 uczniów oddało krew.

Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie dziękujemy! 


 

Targi edukacyjne w Łęczycy

 

Szkolenie dotyczące obszarowych dopłat unijnych

Szkolenie dotyczące obszarowych dopłat unijnych.
Szkolenie prowadził przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęczycy. 

Ostatni w bieżącym roku szkolnym pobór krwi!

 

W 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Łęczyckiego powierzył

Lucynie Urbanek  

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy ogłosiła konkurs plastyczny dla szkół pt. „Dopalaczom stop!”

Uczniowie ZSMR wzięli udział  w/w konkursie.

 -  Jakub Szczepaniak z klasy II Technikum (agrobiznes) zajął III miejsce,

-   Dawid Wasiak z klasy IV Technikum (mechanizacja rolnictwa)  został wyróżniony.

Uczniowie otrzymali od organizatora ciekawe nagrody.

to ich prace: plakat  nr 2 - to praca Dawida, plakat 8 - to praca Jakuba.

 

 

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Do tradycji naszej szkoły wszedł już wyjazd młodzieży klas maturalnych do Częstochowy. 

Jubileuszowa, bo już 25. pielgrzymka, odbyła się 24 marca pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich, wysłuchali konferencji ks. Roberta Kaczmarka z Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Przed odjazdem do domów maturzyści uczestniczyli w akcie zawierzenia przed wizerunkiem Czarnej Madonny.

 

               

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedstawiło listę szkół i bibliotek pedagogicznych, którym w roku 2018 zostanie przyznane dofinansowanie w ramach programu. 

Znaleźliśmy się w gronie szkół i bibliotek, które otrzymają dofinansowanie w ramach w/w programu - jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu łęczyckiego.

Całkowity koszt zadania – 15.000 zł, dofinansowanie - 12 000,00 zł, wkład własny -

3 000,00 zł.

BRAWO! 

WSPÓLNIE Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

RUSZMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU: 

 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0012/17 pn. ”Wspólne działanie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 13 marca 2018 r. w ZSMR gościliśmy historyka Pana Leszka Żebrowskiego. Uczniowie mogli wysłuchać opowieści o Żołnierzach Wyklętych. Dowiedzieli się o ich losach na tle historii Polski lat wojny i okupacji, zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej. Nie brakowało też odniesień do czasów nam współczesnych.

Projekty uczniów klas III i IV przygotowane na język angielski zawodowy.

Przedmioty wykonano z części samochodowych.
Zadanie zrealizowane z inicjatywy i pod nadzorem Pani Agnieszki Wójcik.

Gratulujemy pomysłowości!

 

DZIĘKUJEMY! 

ZSMR na XVIII REGIONALNYM POKAZIE POTRAW ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 

 

KRWIODAWSTWO

    W dniu 23.01.2018 r. odbyła się w naszej szkole druga w tym roku szkolnym akcja honorowego oddawania krwi. Akcję tę przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W wyniku tej akcji 13 uczniów oddało krew. Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie dziękujemy.

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY W DNIU  23.01.2018r. ODDALI HONOROWO KREW:

 Kl. III TMR a

 1)   Miszczak Jakub

 Kl.  IV TMR b

 1)   Rzymski Bartosz 

2)   Kędzierski Norbert 

3)   Szymczak Marcin 

Kl. IV TŻ 

1)   Ulatowska Karolina 

2)   Bartosik Monika 

 Kl. III TŻ 

 1)   Zielińska Agnieszka 

2)   Majewska Agnieszka 

 Kl .II AGRO 

 1) Frankowska Katarzyna 

 2) Czerwiński Łukasz 

 Kl. II TMR a 

 1)Graczyk Przemysław 

 Kl. IV TMR a

1)Józefowicz Szymon 

2)Szczech Michał   

Osoby, które chciały oddać krew, a którym z różnych powodów jej nie pobrano:

Joanna Janczak, Michał Kaźmierczak, Piotr Ściślewski, Dawid Tracz, Mateusz Lewandowski, Wojciech Dzięgielewski

Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, dziękujemy.

Nasze hasło: „ Życie człowieka jest tyle warte, ile potrafi dać z siebie innym”.

OFERTA ZSMR  NA FERIE ZIMOWE

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Data

Uwagi

1.

Lucyna Urbanek

Zajęcia dla maturzystów (kolejna próbna matura)

8.02.2018.

10:00-13:00

 

2.

Radosława Zazoniuk

Maturzyści- lektury z *

Maturzyści-egzamin ustny

1.02.2018- 9:30

8.02.2018- 9:30

 

3.

Agnieszka Wójcik

Maturzyści -matury ustne

1.02.2018-

11:00

 

4.

Mirosława Lisiecka

Maturzyści zdający rozszerzoną biologię

7.02.2018-

11:00-13:00

 

5.

Anna Nalewajska

Maturzyści- zajęcia z matematyki

8.02.2018- 11:00-13:00

 

6.

Dominika Starzyńska

Dyżur w bibliotece

30.01-01.02.2018 10:00-13:00

 

7.

Jarosław Czubatka

Koszykówka na Sali gimnastycznej

31.01.2018

 11:00-13:00

 

8.

Krzysztof Wójcik

Piłka halowa nożna w hali sportowej

30.01.2018-20:00-21:0

06.02.2018- 20:00-21:00

 

9.

Krzysztof Wójcik

Zajęcia dla maturzystów z geografii

1.02.2018- 8:30

8.02.2018- 8:30

 

10.

Wioletta Mikołajczyk

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

1.02.2018-

11:00-12:0

 

11.

Anna Cholewa-Pakulska

Aleksandra Sas

Sporządzanie potrwa na wystawę w Łęczycy

7.02.2018

 9:00-13:00

8.02.2018

9:00-13:00

CKP Piątek

Łęczyca

12.

Iwona Kucharczyk

Maturzyści rozwiązywanie zestawów maturalnych

29.01.2018

10:00-13:00

 

UWAGA! 

 

Szkoła prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny: 
 Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Początek semestru - luty 2018 

Inf. udziela sekretariat szkoły, tel. 24 3894100 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

do ZSMR w Piątku na obchody ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

 

 

 

UWAGA!

Szkoła prowadzi dodatkowy nabór do TECHNIKUM kształcącego w zawodach:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły -  nr tel. 24 3894100

      HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

2016/2017

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

 

1.

MATURA – część pisemna

22.08.2017 (wtorek)

9:00

 

2.

Język polski

23.08.2017

9:00

 

3.

Język rosyjski

23.08.2017

9:00

 

4.

Język angielski

23.08.2017

9:00

 

5.

Usługi gastronomiczne

23.08.2017

9:00

 

6.

Produkcja roślinna

23.08.2017

9:00

 

7.

Produkcja zwierzęca

23.08.2017

9:00

 

8.

Wychowanie fizyczne

23.08.2017

9:00

 

6.

Matematyka

24.08.2017

   9:00

 

7.

Zajęcia praktyczne

25.08.2017

   9:00

 

 Z głębokim  żalem zawiadamiamy, że dnia 24.05.2017 r., przeżywszy 74 lata,  zmarł  wieloletni Nauczyciel, Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, nasz Kolega, współpracownik i przyjaciel - Kazimierz Dzięgielewski. 

Pogrzeb Kazimierza Dzięgielewskiego odbędzie się 27.05.2017 r. - o godz. 13:00 - w Łęczycy.                                                 Społeczność szkolna ZSMR w Piątku

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

        Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

 

1.

MATURA – część pisemna

23.08.2016

9:00

 

2.

Język polski

24.08.2016

9:00

 

3.

Geografia

24.08.2016

9:00

 

4.

Język angielski

24.08.2016

9:00

 

5.

Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego

24.08.2016

9:00

 

6.

Pracownia planowania żywienia i prod. gstrom.

24.08.2016

9:00

 

7.

Matematyka

25.08.2016

9:00

 

8.

Produkcja zwierzęca – egzamin poprawkowy

25.08.2016

9:00

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

9.

Produkcja zwierzęca  -termin dodatkowy

25.08.2016

9:00

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

10.

Organizacja prod. gastronomicznej

25.08.2016

9:00

 

11.

Przetwórstwo żywności

25.08.2016

9:00

 

12.

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe

25.08.2016

9:00

 

13.

Usługi gastroniomiczne

25.08.2016

9:00

 

GRAFIK ZAJĘĆ w ZSMR PODCZAS FERII

Lp.

Data i godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Uwagi

I TYDZIEŃ FERII

1.

Poniedziałek  i wtorek – godz. 12:00 – 14:00

Jarosław Czubatka

Zajęcia sportowe na gminnej hali sportowej

 

2.

Środa, czwartek – 11:00 – 12:00

Michał Stawiński

Zajęcia sportowe w ZSMR

 

3.

Wtorek i czwartek –

godz. 10:00 – 12:00

Lucyna Urbanek

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

4.

Wtorek

Halina Przybysz

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

5.

Środa - 11:00 - 12:00

Agnieszka Wójcik

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

6.

Środa – 9:00 – 11:00

Jacek Walczak

Zajęcia z historii

 

7.

Środa - 10:00 - 12:00

Anna Nalewajska

Zajęcia przygotowawcze do matury

 

8.

Środa  10:00 - 12:00

Radosława Zazoniuk

Zajęcia przygotowawcze do matury

<

Artykuły

2018-07-10

Egzaminy poprawkowe

Lp.

Przedmiot

Data egzaminu

 1.  

Fizyka

27.08.2018

 

 1.  

Biologia

27.08.2018

 

 1.  

Język angielski

27.08.2018

 

 1.  

Język polski

27.08.2018

 

 1.  

Informatyka

28.08.2018 r.

 1.  

matematyka

28.08.2018 r.

 1.  

Zajęcia praktyczne CKP

29.08.2018 r.

 

 

MATURA - egzamin poprawkowy

 

Część pisemna21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

 

 

Czytaj więcej o: Egzaminy poprawkowe
2018-07-03

KURS KWALIFIKACYJNY

ZSMR w Piątku prowadzi  nabór  na kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja R.3. – prowadzenie produkcji rolniczej.

Kształcenie trwa 3 semestry i odbywa się w systemie zaocznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018 r.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikację R.3, nabędzie uprawnienia do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej o: KURS KWALIFIKACYJNY