Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Klasa IIb Technikum - technik, mechanizacji rolnictwa


WYCHOWAWCA KLASY - mgr inż. MIROSŁAWA LISIECKA