Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Klasa IIa Technikum - technik mechanizacji rolnictwa


WYCHOWAWCA KLASY - mgr JACEK WALCZAK