Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą Piątku w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w  Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad BzurąPiątku wroku szkolnym 2018/2019 w niżej podanych terminach:

 

 1. 10.01.2019
 2. 29.04.2019
 3. 30.04.2019
 4. 02.05.2019
 5. 06.05.2019
 6. 07.05.2019
 7. 08.05.2019
 8. 17.06.2019
 9. 18.06.2019
 10. 19.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 1.