Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą Piątku w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w  Zespole Szkól Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad BzurąPiątku wroku szkolnym 2017/2018 w niżej podanych terminach:

 

 

 

1. 10.01.2018

2. 11.01.2018

3. 30.04.2018

4. 02.05.2018 

5. 04.04.2018

6. 07.05.2018

7. 08.05.2018  

8. 19.06.2018 

9. 20.06.2018

10. 21.06.2018