Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku