Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Gmina Piątek

 GMINA PIĄTEK

Gmina Piątek zajmuje wschodnią część powiatu łęczyckiego i graniczy:

- od południa z gminami: Głowno, Ozorków, Zgierz.
- od północy z gminą Krzyżanów,
- od wschodu z gminą Bielawy,
- od zachodu z gminą: Góra św. Małgorzaty,
- od północnego-wschodu z gminą Bedlno

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę  Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. 
Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.
Położenie gminy w centrum kraju, na przecięciu dróg z Łęczycy do Łowicza i ze Zgierza do Kutna, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu europejskim - autostrady A1, która będzie przebiegać przez wschodnie tereny gminy oraz A2 (istniejącej), oraz jej walory środowiskowe czynią ten obszar łatwo dostępnym dla inwestorów oraz rozwoju turystyki.
Powierzchnia gminy wynosi - 133,3 km2.

Pod względem administracyjnym gmina należy do powiatu łęczyckiego, województwa łódzkiego.

Podzielona jest na 33 sołectwa. Na terenie gminy wyróżniono 42 wsie.

Obszar Gminy Piątek to tereny typowo rolnicze o glebach w klasach:

I, II, III A, IIIB, IV i V. Niespełna 8% obszaru gminy - 7,8 % to tereny leśne.
Największy kompleks leśny położony jest w południowej części gminy, 
w okolicach Witowa.

 HERB I FLAGA GMINY

 Herb gminy Piątek

W błękitnym polu późnogotyckiej (tzw. hiszpańskiej) tarczy herbowej od głowicy krzyż łaciński laskowany barwy złotej i trzy lilie srebrne kapituły gnieźnieńskiej
w układzie 2 i 1.

Flaga urzędowa gminy Piątek
Flagę urzędową gminy tworzy prostokątny płat materiału barwy błękitnej o proporcjach 5 do 8, na którym godło herbu umieszczone bliżej drzewca
(na środku).

 Wójt Gminy Piątek

Wójt Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki (były nauczyciel Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku)

Urząd Gminy Piątek

Sekretarz Gminy Piątek - Renata Lepalczyk

Skarbnik Gminy Piątek -  Teresa Błocisz

Rada Gminy Piątek
Przewodnicząca Rady Gminy Piątek - Urszula Kacperska

 Mapy gminy