Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Strona startowa

Strona startowa

    

Witamy na stronie internetowej

  Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa

 im. Bohaterów Walk nad Bzurą

w Piątku

  Bądźcie z nami na Facebooku!

http://www.facebook.com/pzsmr  

 

Artykuły

2018-07-03

KURS KWALIFIKACYJNY

ZSMR w Piątku prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja R-3 prowadzenie produkcji rolniczej.

Kształcenie trwa 3 semestry i odbywa się w systemie zaocznym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikację R.3 nabędzie uprawnienia do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażąnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Czytaj więcej o: KURS KWALIFIKACYJNY
2018-05-25

RODO

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmie ubezpieczeniowej;

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowychZespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Czytaj więcej o: RODO