Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Patron szkoły

Patron szkoły


Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

nosi imię

BOHATERÓW WALK NAD BZURĄBitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą pod Kutnem rozegrała się w dniach 9-18 września 1939 roku i była największą bitwą podczas wojny obronnej Polski  w 1939 roku.

Została stoczona przez dwie polskie armie "Poznań" (gen. Tadeusz Kutrzeba) i "Pomorze" (gen. Władysław Bortnowski) z niemieckimi 8 Armią i 10 Armią z Grupy Armii Południe ("Sud").

Dowodzący całością generał dywizji Tadeusz Kutrzeba dla zapewnienia sobie sprawnego odwrotu na Warszawę, zatrzymał się i skierował przeciw niemieckim 8 i 10 Armiom.
Bitwa miała trzy główne fazy:

  • I faza - natarcie Polaków na Stryków (9-12 września)
  • II faza - natarcie Polaków na Łowicz (13-16 września)
  • III faza - odwrót w kierunku Warszawy, w czasie którego polskie siły uległy rozbiciu.

W I fazie 3 polskie grupy uderzeniowe pod dowództwem gen. Edmunda Knoll Kownackiego rozbiły dwie niemieckie dywizje pancerne, zdobywając Łęczycę i docierając do linii Ozorków-Stryków. W następstwie tego Niemcy musieli ściągnąć oddziały odwodowych oraz korpus pancerny spod Warszawy.
W II fazie gen. T. Kutrzeba zadecydował o ataku w kierunku Skierniewic. 13 i 14 września w krwawych walkach wojska gen. Bortnowskiego zdobyły Łowicz, nie udało się jednak przebić do Sochaczewa. Po otrzymaniu wiadomości o nadchodzących od Warszawy oddziałach pancernych Bortnowski zarządził odwrót za Bzurę. Wojska polskie wpadły w okrążenie.
W III fazie bitwy, 16-18 września dowodzący polskimi oddziałami podjęli decyzję o próbie przerwania okrążenia w celu przebicia się do Warszawy. Miał do tego doprowadzić atak pomiędzy Sochaczewem a Witkowicami. W odpowiedzi Niemcy rozpoczęli kontrnatarcie z rejonu Sochaczewa oraz ataki lotnicze bombowców na polskie pozycje. Do okolic Puszczy Kampinoskiej udało się przebić 30 tys. żołnierzom, do niewoli dostało się ok. 200 tys.

 

BITWA NAD BZURĄPOMNIK BOHATERÓW WAKL NAD BZURĄ

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIĄTKU