Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wychowawca klasy - mgr MICHAŁ STAWIŃSKI