Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Nauczyciele uczący w naszej szkole

 

 

DYREKTOR - mgr Urbanek Lucyna

· Wychowawca klasy II TMR/TŻ 
· Nauczane przedmioty: język polski

 Wicedyrektor - mgr inż. Lisiecka Mirosława

· Wychowawca klasy III TMR a
· Nauczane przedmioty: ogrodnictwo, biologia

mgr Augustyniak Aleksandra

.Wychowawca w internacie

mgr inż. Cholewa-Pakulska Anna

· Wychowawca klasy III TŻ/ARGO
· Nauczane przedmioty: teoretyczne przedmioty zawodowe

mgr Cisak Grzegorz

· Nauczane przedmioty: wos, historia

 mgr Czubatka Jarosław

· Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

mgr inż. Gorący Daniel

· Nauczane przedmioty: maszyny rolnicze, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

 mgr Grabowski Ryszard

 . Nauczane przedmioty: przepisy ruchu drogowego

 mgr inż. Karolak Iwona

· Nauczane przedmioty: informatyka

.mgr Iwona Kucharczyk

. Nauczane przedmioty: język rosyjski

mgr Kmieciak Agnieszka

· Wychowawca klasy IV TMR/TŻ
· Nauczane przedmioty: ekonomika

mgr inż. Lisiecka Mirosława
· Wychowawca klasy III TMR a
· Nauczane przedmioty: ogrodnictwo, biologia

mgr Mikołajczyk Wioletta
· Nauczane przedmioty: język angielski, język niemiecki

mgr Moliter Katarzyna

· Nauczane przedmioty: język niemiecki

mgr Nalewajska Anna

. Wychowawca klasy II TMRa
· Nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, chemia

 mgr Olejniczak Agnieszka

· Nauczane przedmioty: religia

 mgr Starzyńska Dominika

· Nauczane przedmioty: wiedza o kulturze, nauczyciel - bibliotekarz

mgr Stawiński Michał
· Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

mgr inż. Urbanek Marcin

· Nauczane przedmioty: matematyka, zarządzanie firmą, marketing, edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Walczak Jacek

· Nauczane przedmioty: historia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Wasiak Borowiecka Aneta

· Wychowawca w internacie

 mgr Wójcik Krzysztof

· Wychowawca w internacie

· Wychowawca klasy I TMRa

· Nauczane przedmioty: geografia

 mgr Wójcik Agnieszka

· Wychowawca klasy IV TMRa
· Nauczane przedmioty: język angielski

mgr Zazoniuk Radosława
· Nauczane przedmioty: język polski

mgr inż. Sudoł Henryk

· Nauczane przedmioty: pojazdy rolnicze